เจ้าหน้าที่ในกีฬาตะกร้อ

ในสมัยที่ตะกร้อพึ่งเข้ามามีบทบาทกับคนไทยยังไม่ค่อยมีการพัฒนาอะไรมากนัก เพราะยังไม่ค่อยมีนรู้จักและวิธีการเล่นเท่าไหร่หนัก แต่พอผ่านไปไม่นานหลายคนเริ่มนิยมในกีฬาชนิดนี้ เริ่มนำตะกร้อจากการสานมาเตะกันเป็นกีฬายามว่าง แน่นอนว่าในสมัยนั้นยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการในการตัดสินผลแพ้ชนะอย่างจริงๆจัง แต่ก็ด้วยด้วยเวลาที่ผ่านไปทำให้อะไรๆได้มีการพัฒนา รวมทั้งกีฬาชนิดนี้ก็ได้มีการพัฒนาเช่นกัน

โดยการพัฒนานั้นเริ่มจากการมีเจ้าหน้าที่ ที่มีความเข้าใจและรู้หลักการในการเล่นกีฬานี้ดีมาเป็นผู้ตัดสินและเป็นผู้ดูการเล่นว่าเป็นไปตามกติกาหรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้มีความสำคัญอย่างมาก และต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องนี้เท่านั้นถึงจะมาเป็นเจ้าหน้าที่ได้ โดยเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เกี่ยวกับในการแข่งขันดังนี้

  1. กรรมการผู้ชี้ขาด 1 คน
  2. กรรมการผู้ตัดสิน 2 คน ( ผู้ตัดสิน 1 คน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน 1 คน )
  3. กรรมการผู้กำกับเส้น 6 คน ( กำกับเส้นข้าง 4 คน และกำกับเส้นหลัง 2 คน )

เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่และมีความสำคัญใหญ่ มีอยู่ 3 ข้อเท่านั้น จำนวนคนก็ตามนี้  แน่นอนว่าในสมัยนั้นยังไม่มีคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ที่เคร่งครัดขนาดนี้ในการแข่งขันแต่ละครั้ง แต่ก็ด้วยเวลาที่เปลี่ยนไป ทำให้กีฬาทุกชนิดรวมถึงชนิดนี้ด้วยได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ที่สำคัญ ยิ่งทำให้มีคนสนใจและนิยมในกีฬาชนิดนี้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อน จากเดิมที่มีมากอยู่แล้วก็เพิ่มมากขึ้นไปใหญ่