การเปลี่ยนตัวผู้เล่นในกีฬาตะกร้อ

ตะกร้อเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความแข็งแรง ความอดทนของร่างกาย เนื่องจากกีฬาชนิดนี้ต้องใช้ทุกส่วนของร่างกาย เคลื่อนไหวไปมา เพื่อเล่นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงทำให้ผู้เล่นที่ไม่มีความแข็งแรงจะเหนื่อยง่าย แต่ถึงแม้จะเป้นคนที่แข็งแรงก็ต้องมีการพักเหนื่อยบ้าง จึงทำให้นำมาสู่การเปลี่ยนตัวผู้เล่น  แต่จะมีรายละเอียด มีวิธีการเปลี่ยนตัวอย่างไรบ้างนั้นไปดูเลย

การเปลี่ยนตัวผู้เล่นไม่ใช่เรื่องยาก และสามารถทำได้ เนื่องจากนักกีฬาทุกคนต้องเหนื่อยหรือได้รับการบาดเจ็บตามข้อหรือตามส่วนต่างๆของร่างกาย โดยการเปลี่ยนตัวผู้เล่นมีกติกาดังนี้

  1. ผู้เล่นคนใดที่ได้ลงแข่งขันในแต่ละที หรือได้เปลี่ยนตัวไปแล้ว ไม่อนุญาตให้ลงแข่งในทีมอื่นๆอีก ในกรณีนี้ใช้กับการแข่งขันประเภทชุดทีมเฉพาะครั้งนั้นๆ
  2. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นจะกระทำเวลาใดก็ได้ โดยผู้จัดการทีมยื่นขอต่อกรรมการผู้ชี้ขาด เมื่อลูกตะกร้อไม่ได้อยู่ในแดนตนเอง
  3. แต่ละทีมมีผู้เล่นสำรองได้ไม่เกิน 2 คน แต่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ 1 คนเท่านั้น
  4. ผู้เล่นคนใดถูกผู้ตัดสินให้ออกจากสนามแข่งขัน จะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ ถ้าหากว่ายังไม่ได้เปลี่ยนตัว
  5. ทีมใดที่มีผู้เล่นน้อยกว่า 3 คน จะไม่อนุญาตให้ทำการแข่งขันและปรับทีมนั้นเป็นทีมแพ้ทันที

ในการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแต่ละครั้ง ผู้จัดการทีมควรศึกษาการเปลี่ยนตัวให้ดี เพื่อจะได้ทำถูกวิธี ถูกกติกาที่ได้ตั้งไว้ และถ้าหากผู้เล่นทีมตนเองมีความจำเป็นต้องพักจริงๆควรเปลี่ยนตัวทันทีไม่ควรให้ผู้เล่นฝืน อาจเกิดอันตรายและส่งผลเสียได้