ประโยชน์ที่ได้จากกีฬาตะกร้อ

ตะกร้อเป็นกีฬาที่มีมายาวนาน ทำให้คนในปัจจุบันทุกคนต่างรู้จักในกีฬาชนิดนี้จกการเล่าสู่กันฟัง หรือจากการลองด้วยตัวเองก็แล้วแต่ แต่สิ่งสำคัญที่ได้จากการเล่นกีฬาคือประโยชน์ที่ผู้เล่นได้รับ SBO ในกีฬาชนิดนี้จะได้ประโยชน์อะไรบ้างบ้างนั้นไปดูกันเลย

ประโยชน์ที่ได้จากกีฬาชนิดนี้มีหลายด้าน เพราะเป็นกีฬาที่เคลื่อนไหวทุกส่วนสัดของร่างกายทำให้ประฌโยชน์ที่ได้นั้นมีมากมาย โดยจะแบ่งออกเป็นด้านๆเพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้อย่างแท้จริง

ประโยชน์ทางด้านร่างกาย

 1. ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
 2. ทำให้เซลล์กล้ามเนื้อเจริญเติบโตและมีประสิทธิภาพ
 3. ทำให้อวัยวะต่างๆ ทำงานสัมพันธ์กันดีขึ้น
 4. ช่วยระบบการขับถ่าย และการรักษาอุณหภูมิ

ประโยชน์ด้านอารมณ์

 1. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ทำให้อารมณ์แจ่มใส
 2. ช่วยฝึกการควบคุมอารมณ์ ทำให้อารมณ์มั่นคง

ประโยชน์ทางด้านสังคม

 1. ช่วยเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อคนจำนวนมาก
 2. ฝึกฝนให้รู้จักการเสียสละ
 3. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ประโยชน์ด้านจิตใจ

 1. ทำให้เกิดความภาคภูมิใจและความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
 2. เสริมสร้างให้รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและมีปฏิภาณไหวพริบดี
 3. ปลูกฝังให้เป็นคนมีน้ำใจในนักกีฬา

ประโยชน์ด้านเจตคติ

 1. ส่งเสริมให้รู้จักการเคารพสิทธิผู้อื่น
 2. ส่งเสริมให้รู้จักการเคารพในกติกาของส่วนรวม
 3. แนวโน้มที่จะเป็นวัยรุ่นมีปัญหาลดน้อยลง เพราะใช้เวลาส่วนมากกับกีฬา

ประโยชน์ที่ได้จากกีฬาชนิดนี้มากมาย หากใครที่กำลังสนใจและอยากได้ประโยชน์ดีๆแบบนี้รีบหันมาเล่นกีฬาตะกร้อจะได้ ได้ประโยชน์เหล่านี้ รับรองว่าดีต่อสุขภาพของตัวเองแน่นอน

เจ้าหน้าที่ในกีฬาตะกร้อ

ในสมัยที่ตะกร้อพึ่งเข้ามามีบทบาทกับคนไทยยังไม่ค่อยมีการพัฒนาอะไรมากนัก เพราะยังไม่ค่อยมีนรู้จักและวิธีการเล่นเท่าไหร่หนัก Continue reading “เจ้าหน้าที่ในกีฬาตะกร้อ”

การเปลี่ยนตัวผู้เล่นในกีฬาตะกร้อ

ตะกร้อเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความแข็งแรง ความอดทนของร่างกาย เนื่องจากกีฬาชนิดนี้ต้องใช้ทุกส่วนของร่างกาย เคลื่อนไหวไปมา เพื่อเล่นอยู่ตลอดเวลา Continue reading “การเปลี่ยนตัวผู้เล่นในกีฬาตะกร้อ”

การเลือกเครื่องแต่งกายสำหรับนักเทนนิส

เทนนิสเป็นอีกกีฬาหนึ่งได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นกีฬาที่ได้ฝึกสรรถภาพของร่างกายทุกส่วนโดยเฉพาะกล้ามเนื้อ Continue reading “การเลือกเครื่องแต่งกายสำหรับนักเทนนิส”

การเลือกแร็กเก๊ตโดยพิจารณาจากน้ำหนักและความสมดุล

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเทนนิส ถือเป็นส่วนสำคัญในการเล่นหรือการแข่งขัน ดังนั้นผู้เล่นจึงจำเป็นต้องเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับผู้เล่นให้ได้มากที่สุด Continue reading “การเลือกแร็กเก๊ตโดยพิจารณาจากน้ำหนักและความสมดุล”